استخدام خانم جهت نظارت برپروژه اسپرلوس ماد نماینده رسمی شرکت کناف در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات آگهی

استخدام اسپرلوس ماد نماینده رسمی شرکت کناف
به آقا یا خانم جهت نظارت بر پروژه های ساختمانی جهت همکاری با اسپرلوس ماد نماینده رسمی شرکت کناف ایران در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام اسپرلوس ماد نماینده رسمی شرکت کناف به آقا یا خانم جهت نظارت بر پروژه های ساختمانی جهت همکاری با اسپرلوس ماد نماینده رسمی شرکت کناف ایران در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 203 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه