استخدام خانم جهت انجام امور منزل و نگهداری از کودک در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/31
توضیحات آگهی

خانمی جهت امور منزل و نگهداری از کودک نیازمندیم از شنبه تا چهارشنبه کودک پسر بچه پنج ساله درحال حاضر پرستار روزانه دارد حقوق توافقی می باشد منزل محدوده مالیک می باشد خیابان دکتر حسابی مادر کودک منزل نیست پدر به خاطر ماموریت کاری بعضی از روزها منزل نیستن.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

خانمی جهت امور منزل و نگهداری از کودک نیازمندیم از شنبه تا چهارشنبه کودک پسر بچه پنج ساله درحال حاضر پرستار روزانه دارد حقوق توافقی می باشد منزل محدوده مالیک می باشد خیابان دکتر حسابی مادر کودک منزل نیست پدر به خاطر ماموریت کاری بعضی از روزها منزل نیستن.

Rating: 5 4 out of 5 based on 278 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه