استخدام خانم برای فروش تلفنی جهت فروش مصالح ساختمانی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات آگهی

روابط عمومی بالا
حداکثر سن ۳۰
جهت فروش مصالح ساختمانی
با حقوق ثابت


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

روابط عمومی بالا حداکثر سن ۳۰ جهت فروش مصالح ساختمانی با حقوق ثابت

Rating: 5 4 out of 5 based on 87 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه