استخدام خانم آشنابه کامپیوترEXELوWORD.باظاهری مناسب. در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

به یک نفرخانم آشنابه کامپیوترEXELوWORD.باظاهری مناسب.خوش برخوردو روابط عموی بالا.دارای روحیه یادگیری.
کاربصورت دوتایم میباشدصبح۸/۳۰الی۱۳٫عصر۱۶/۳۰الی
۲۰/۳۰لطفارزومه خودراازطریق واتس آپ ارسال کنید
۱:نام ونام خانوادگی
۲:سن وتحصیلات
۳:منطقه سکونت
۴:مجردیامتاهل
۵:عکس


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفرخانم آشنابه کامپیوترEXELوWORD.باظاهری مناسب.خوش برخوردو روابط عموی بالا.دارای روحیه یادگیری. کاربصورت دوتایم میباشدصبح۸/۳۰الی۱۳٫عصر۱۶/۳۰الی ۲۰/۳۰لطفارزومه خودراازطریق واتس آپ ارسال کنید ۱:نام ونام خانوادگی ۲:سن وتحصیلات ۳:منطقه سکونت ۴:مجردیامتاهل ۵:عکس

Rating: 5 4 out of 5 based on 29 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه