استخدام خانم، جهت فروشگاه لباس در کرمانشاه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/01
توضیحات آگهی

به یک همکار خانم، جهت فروشگاه لباس نیازمندیم.دستمزد بصورت درصدی از فروش. امضاء سفته جهت ضمانت. سیمتری دوم روبروی نانوایی سنگک جنب مهد کودک رشد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک همکار خانم، جهت فروشگاه لباس نیازمندیم.دستمزد بصورت درصدی از فروش. امضاء سفته جهت ضمانت. سیمتری دوم روبروی نانوایی سنگک جنب مهد کودک رشد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 256 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه