استخدام حسابدار مجرب با مزایای خوب در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات آگهی

حسابدار مجرب جهت انجام امور مربوط به یک شرکت واقع در فردیس کرج.
شرکت بین المللی است و نیازمند تسلط به زبان انگلیسی می باشد. مصاحبه به زبان انگلیسی است.


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

حسابدار مجرب جهت انجام امور مربوط به یک شرکت واقع در فردیس کرج. شرکت بین المللی است و نیازمند تسلط به زبان انگلیسی می باشد. مصاحبه به زبان انگلیسی است.

Rating: 5 4 out of 5 based on 160 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های البرز نمایش همه