استخدام نیرو آشنا به خبرنگاری جهت فعالیت در دفتر روزنامه در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/28
توضیحات آگهی

به یک نفر نیرو آشنا به امور خبرنگاری جهت فعالیت در نمایندگی روزنامه همدان پیام شهرستان اسد آباد و بهار در همدان نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر نیرو آشنا به امور خبرنگاری جهت فعالیت در نمایندگی روزنامه همدان پیام شهرستان اسد آباد و بهار در همدان نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 228 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های همدان نمایش همه