استخدام حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/19
توضیحات آگهی

استخدام حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر

نیازمند یک نفر حسابدار خانم:
مسلط به کامپیوتر
ساکن سپاهانشهر یا محدوده آن


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام حسابدار خانم مسلط به کامپیوتر نیازمند یک نفر حسابدار خانم: مسلط به کامپیوتر ساکن سپاهانشهر یا محدوده آن

Rating: 5 4 out of 5 based on 89 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه