استخدام حسابدار جهت تعریف سیستم حسابداری فروشگاه در بندرعباس

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

یک حسابدار نیمه حرفه ای ترجیحا دانشجو جهت بازنویسی و تعریف سیستم حسابداری فروشگاه


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک حسابدار نیمه حرفه ای ترجیحا دانشجو جهت بازنویسی و تعریف سیستم حسابداری فروشگاه

Rating: 5 4 out of 5 based on 106 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه