استخدام جهت کار در دفتر پیشخوان دولت در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات آگهی

استخدام جهت کار در دفتر پیشخوان دولت در تهران
به یک خانم جهت کار در دفتر پیشخوان دولت در تهران – قلهک نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام جهت کار در دفتر پیشخوان دولت در تهران به یک خانم جهت کار در دفتر پیشخوان دولت در تهران – قلهک نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 145 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه