استخدام تکنسین بیهوشی در مرکز چشم پزشکی نور البرز در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
توضیحات آگهی

به تکنسین بیهوشی دارای بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی رشته هوشبری و دارا بودن گواهی پایان طره نیروی انسانی در مرکز چشم پزشکی نور البرز در کرج نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تکنسین بیهوشی دارای بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی رشته هوشبری و دارا بودن گواهی پایان طره نیروی انسانی در مرکز چشم پزشکی نور البرز در کرج نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 67 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های البرز نمایش همه