استخدام تکنسین آزمایشگاه جهت بخش ایمنی پیوند در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام تکنسین آزمایشگاه جهت بخش ایمنی پیوند
به تکنسین آزمایشگاه جهت بخش ایمنی پیوند در تهران محدوده ی میدان ولیعصر نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام تکنسین آزمایشگاه جهت بخش ایمنی پیوند به تکنسین آزمایشگاه جهت بخش ایمنی پیوند در تهران محدوده ی میدان ولیعصر نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 103 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه