استخدام تكنسين الكترونيك مسلط به طراحي برد در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/22
توضیحات آگهی

استخدام تكنسين الكترونيك مسلط به طراحي برد
عنوان يا عناوين شغلي: تكنسين الكترونيك
شرايط عمومي : مسلط به طراحي برد


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام تكنسين الكترونيك مسلط به طراحي برد عنوان يا عناوين شغلي: تكنسين الكترونيك شرايط عمومي : مسلط به طراحي برد

Rating: 5 4 out of 5 based on 158 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه