استخدام تعدادی کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در کارگاه MDF در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
توضیحات آگهی

استخدام تعدادی کارگر ماهر یا نیمه ماهرجهت کار در کارگاهMDF
در محدوده غرب
بدون جای خواب


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام تعدادی کارگر ماهر یا نیمه ماهرجهت کار در کارگاهMDF در محدوده غرب بدون جای خواب

Rating: 5 4 out of 5 based on 55 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ماهر نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه