استخدام تعدادی کارگر خانم روزمزد جهت کار در گلخانه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/16
توضیحات آگهی

به تعدادی کارگر خانم جهت کار در گلخانه به صورت روز مزد در اراک نیاز مندیم .


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/16
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعدادی کارگر خانم جهت کار در گلخانه به صورت روز مزد در اراک نیاز مندیم .

Rating: 5 4 out of 5 based on 403 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ساده نمایش همه
استخدام‌ های مرکزی نمایش همه