استخدام تعدادی موتورسوار در پیک کیهان در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام تعدادی موتورسوار در پیک کیهان در مشهد
به تعدادی موتورسوار با ضامن معتبر در پیک کیهان در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام تعدادی موتورسوار در پیک کیهان در مشهد به تعدادی موتورسوار با ضامن معتبر در پیک کیهان در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 155 ratings.
دیدگاه کاربران