استخدام تعدادی منشی خانم از مناطق ۱۴ و ۱۵ در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/27
توضیحات آگهی

استخدام تعدادی منشی خانم ازمناطق۱۴ و۱۵، پیروزی خاوران- خراسان افسریه – مشیریه
حقوق۷۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ تومان + مزایا


تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/27
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام تعدادی منشی خانم ازمناطق۱۴ و۱۵، پیروزی خاوران- خراسان افسریه – مشیریه حقوق۷۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ تومان + مزایا

Rating: 5 4 out of 5 based on 62 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه