استخدام تعدادی مربی خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
توضیحات آگهی

به تعدادی مربی خانم کاملأ حرفه ای در برخورد با کودکان و مسلط به زبان انگلیسی نیازمندیم.
باحوصله، مجرد، حداکثر سن ۲۵سال


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به تعدادی مربی خانم کاملأ حرفه ای در برخورد با کودکان و مسلط به زبان انگلیسی نیازمندیم. باحوصله، مجرد، حداکثر سن ۲۵سال

Rating: 5 4 out of 5 based on 112 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مربی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه