استخدام تعدادی خانم تحصیل کرده جهت انجام تبلیغات در رشت

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/13
توضیحات آگهی

به ٤ نفر خانم تحصیل کرده و با قدرت بیان عالی جهت تبلیغات نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/13
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به ٤ نفر خانم تحصیل کرده و با قدرت بیان عالی جهت تبلیغات نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 134 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه