استخدام تراشکار یک واحد صنعتی شهرستان بندرامام خمینی(ره)

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات آگهی

یک واحد صنعتی ( میل لنگ تراشی ) واقع در شهرستان بندرامام خمینی(ره)
به استاد کاران ماهر میل لنگ تراش ، ثابت تراش و غیره نیاز دارد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک واحد صنعتی ( میل لنگ تراشی ) واقع در شهرستان بندرامام خمینی(ره) به استاد کاران ماهر میل لنگ تراش ، ثابت تراش و غیره نیاز دارد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 173 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تراشکار نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه