استخدام تایپیست و صفحه آرای خانم در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
توضیحات آگهی

جهت کار در دفتر انتشاراتی. لطفا اگر سابقه کار ندارید تماس نگیرید. نمونه کار خود را در مورد صفحه آرایی بفرستید. در مورد تایپ لاتین به صورت حضوری تست خواهید شد.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

جهت کار در دفتر انتشاراتی. لطفا اگر سابقه کار ندارید تماس نگیرید. نمونه کار خود را در مورد صفحه آرایی بفرستید. در مورد تایپ لاتین به صورت حضوری تست خواهید شد.

Rating: 5 4 out of 5 based on 316 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تایپیست نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه