استخدام بهیار، کاردان هوشبری، فوریت های پزشکی، پرستار در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام بهیار، کاردان هوشبری، فوریت های پزشکی، پرستار
به بهیار و پرستار و کاردان فوریت های پزشکی و کاردان هوشبری در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام بهیار، کاردان هوشبری، فوریت های پزشکی، پرستار به بهیار و پرستار و کاردان فوریت های پزشکی و کاردان هوشبری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 121 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پرستار نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه