استخدام برنامه نویس مسط به asp.net با زبان #c در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
توضیحات آگهی

به یک برنامه نویس مسلط به asp.net با زبان #c نیازمندیم.محیط برنامه نویسی WebForm می باشد


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک برنامه نویس مسلط به asp.net با زبان #c نیازمندیم.محیط برنامه نویسی WebForm می باشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 122 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برنامه نویس نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه