استخدام یک نفر برنامه نویس اندروید با حقوق مناسب در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
توضیحات آگهی

محل: تهران، شهرک ولیعصر

به یک نفر برنامه نویس اندروید با حقوقی مناسب نیازمندیم


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/09
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

محل: تهران، شهرک ولیعصر به یک نفر برنامه نویس اندروید با حقوقی مناسب نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 59 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برنامه نویس نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه