استخدام برق کار نیمه ماهر در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/03
توضیحات آگهی

برقکار نیمه ماهر با حقوق و مزایای مکفی و بیمه .
ساکن غرب تهران ترجیحا دارای موتور سیکلت و گواهینامه.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

برقکار نیمه ماهر با حقوق و مزایای مکفی و بیمه . ساکن غرب تهران ترجیحا دارای موتور سیکلت و گواهینامه.

Rating: 5 4 out of 5 based on 393 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برق نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه