استخدام برق کار ماهر برای پروژه ای در کربلا در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/2
توضیحات آگهی

استخدام برق کار ماهر برای پروژه ای در کربلا

به یک نفر برق کار ماهر یا نیمه ماهر برای پروژه ای در کربلا

*با حقوق ماهیانه یک و نیم میلیون تومان.

تمامی مخارج ویزا و رفت و برگشت و خدمات با ما میباشد.
فرد مورد نظر الزامآ باید دارای پاسپورت باشد


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/2
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام برق کار ماهر برای پروژه ای در کربلا به یک نفر برق کار ماهر یا نیمه ماهر برای پروژه ای در کربلا *با حقوق ماهیانه یک و نیم میلیون تومان. تمامی مخارج ویزا و رفت و برگشت و خدمات با ما میباشد. فرد مورد نظر الزامآ باید دارای پاسپورت باشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 499 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برق نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه