استخدام برقکار ماهر و نیمه ماهر در کرمان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
توضیحات آگهی

نیازمند برقکار ماهر و نیمه ماهر.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند برقکار ماهر و نیمه ماهر.

Rating: 5 4 out of 5 based on 150 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برق نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه