استخدام برشکار ماهر جهت کار در کارگاه MDF در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
توضیحات آگهی

به برشکار ماهر جهت کارگاه MDF بدون جای خواب نیازمندیم.
در محدوده سراج


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به برشکار ماهر جهت کارگاه MDF بدون جای خواب نیازمندیم. در محدوده سراج

Rating: 5 4 out of 5 based on 163 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با برشکار نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه