استخدام با مدرک فن ورزی شبکه هوایی برق و مدرک ایمنی برق کاران در هرمزگان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

به ۳ نفر دارای مدرک فن ورزی شبکه هوایی برق و دارای مدرک ایمنی برق کاران در هرمزگان نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به ۳ نفر دارای مدرک فن ورزی شبکه هوایی برق و دارای مدرک ایمنی برق کاران در هرمزگان نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 286 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه