استخدام بافنده تابلو فرش در کرمانشاه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
توضیحات آگهی

به چند بافنده ماهر و تند دست برای بافت تابلو فرش نیاز مندیم ۱۰۵۰گره ۶۵۲رج ۱۲۶رنگ تابلو فرش در منزل بافنده بافته می شود


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/11
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند بافنده ماهر و تند دست برای بافت تابلو فرش نیاز مندیم ۱۰۵۰گره ۶۵۲رج ۱۲۶رنگ تابلو فرش در منزل بافنده بافته می شود

Rating: 5 4 out of 5 based on 954 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بافنده فرش نمایش همه
استخدام‌ های کرمانشاه نمایش همه