استخدام بازاریاب درزمینه خدمات حسابداری ونرم افزار حسابداری در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/23
توضیحات آگهی

به یک بازاریاب در زمینه خدمات حسابداری ونرم افزار حسابداری در منطقه باهنر وصددستگاه نیازمندیم.
امتیازویژه:استخدام شدن در صورت موثر بودن در فعالیت بازاریابی.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/23
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک بازاریاب در زمینه خدمات حسابداری ونرم افزار حسابداری در منطقه باهنر وصددستگاه نیازمندیم. امتیازویژه:استخدام شدن در صورت موثر بودن در فعالیت بازاریابی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 301 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با بازاریاب نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه