استخدام فروشنده خانم با تجربه در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات آگهی

استخدام یک فروشنده همکار خانم با تجربه فروشندگی و با استعداد به فروشندگی شعبه ۲ مرکز شهر


تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام یک فروشنده همکار خانم با تجربه فروشندگی و با استعداد به فروشندگی شعبه ۲ مرکز شهر

Rating: 5 4 out of 5 based on 10 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه