استخدام اپیلاسیون کار ماهر در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/16
توضیحات آگهی

به یک اپیلاسیون کار ماهر با موم وخشاب نیاز مندیم بایک تخت و اتاق مجزا و شیک با همه مواد و وسیله های مورد نیاز.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/16
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک اپیلاسیون کار ماهر با موم وخشاب نیاز مندیم بایک تخت و اتاق مجزا و شیک با همه مواد و وسیله های مورد نیاز.

Rating: 5 4 out of 5 based on 76 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با اپیلاسیون کار نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه