استخدام اپیلاسیون کار و شاگرد با تجربه جهت کار در سالن زیبایی زنانه در بوشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
توضیحات آگهی

به یک اپیلاسیونکارحرفه ای و یک شاگرد باتحربه جهت کاردرسالن زیبایی زنانه درمحدوده بهمنی نیازمندیم


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک اپیلاسیونکارحرفه ای و یک شاگرد باتحربه جهت کاردرسالن زیبایی زنانه درمحدوده بهمنی نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 217 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با اپیلاسیون کار نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه