استخدام اپراتور کامپیوتر جهت وارد کردن اطلاعات در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/21
توضیحات آگهی

اپراتور کامپوتر جهت انجام وارد کردن اطلاعات
ترجیحا خانم
به صورت دور کاری یا حضوری
یک ایمیل با عنوان “اپراتور کامپوتر” ارسال نمایید با شما از طریق آدرس ایمیلتان مکاتبه می شود.


تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/21
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

اپراتور کامپوتر جهت انجام وارد کردن اطلاعات ترجیحا خانم به صورت دور کاری یا حضوری یک ایمیل با عنوان “اپراتور کامپوتر” ارسال نمایید با شما از طریق آدرس ایمیلتان مکاتبه می شود.

Rating: 5 4 out of 5 based on 133 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با اپراتور نمایش همه
استخدام‌ های همدان نمایش همه