استخدام اپراتوری دستگاه شهر بازی آقا و خانم در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/23
توضیحات آگهی

به یک خانوم و یک اقا جهت اپراتوری دستگاه در شهر بازی شادی تمدن نیازمندیم!


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/23
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک خانوم و یک اقا جهت اپراتوری دستگاه در شهر بازی شادی تمدن نیازمندیم!

Rating: 5 4 out of 5 based on 29 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با اپراتور نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه