استخدام انبار دار خداترس و دارای سابقه در ماشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

برای یک شرکت ساختمانی در جراحی و سربندر نیاز به دو نفر انبار دار دارای سابقه انبارداری می باشد.
اولویت با ساکنین جراحی و سربندر میباشد.
ساعت تماس هشت تا دوازده میباشد به مدت ده روز.

امیدوارم در کنار همدیگر ایام خوبی را تجربه کنیم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

برای یک شرکت ساختمانی در جراحی و سربندر نیاز به دو نفر انبار دار دارای سابقه انبارداری می باشد. اولویت با ساکنین جراحی و سربندر میباشد. ساعت تماس هشت تا دوازده میباشد به مدت ده روز. امیدوارم در کنار همدیگر ایام خوبی را تجربه کنیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 183 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با انباردار نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه