استخدام استاد کار و شاگرد جهت همکاری در کاشی کاری در ارومیه

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/07
توضیحات آگهی

تعداد ۲ نفر استادکار ( کاشی کار ) و تعداد ۶ نفر شاگرد استادکار جهت ارومیه

نصب کاشی متری = برای استاد کار ۱۸ هزار تومان
کارگر روزمزد برای شاگرد کاربلد روزی ۷۰ هزار تومان


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

تعداد ۲ نفر استادکار ( کاشی کار ) و تعداد ۶ نفر شاگرد استادکار جهت ارومیه نصب کاشی متری = برای استاد کار ۱۸ هزار تومان کارگر روزمزد برای شاگرد کاربلد روزی ۷۰ هزار تومان

Rating: 5 4 out of 5 based on 109 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارگر ماهر نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان غربی نمایش همه