استخدام آقا جهت صنايع غذايي كنسروجات پريچه در کرمان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/04
توضیحات آگهی

استخدام آقا جهت صنايع غذايي كنسروجات پريچه در کرمان
✳ به ۱- ليسانس صنايع كشاورزي گرايش غذايي آقا، حداكثر سن ۴۰ سال، ۲- راننده پايه دو همراه با وانت آقا، حداكثر سن ۴۰ سال و ۳- فوق ديپلم تاسيسات فني آقا، حداكثر سن ۴۰ سال جهت كار در صنايع غذايي كنسروجات پريچه در سيرجان نيازمنديم.

* (مدارك لازم جهت ارسال رديف شغلي ۱ به فكس : كپي كارت ملي و شماره تماس و كپي ليسانس، رديف شغلي ۲: كپي كارت كلي و ديپلم و كپي گواهينامه و كارت ملي و سند ماشين و رديف شغلي ۳: كپي فوق ديپلم و كارت ملي با شماره تماس)
🔲از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را از طريق فاكس براي شماره درج شده در اطلاعات تماس آگهی ارسال نمايند.


تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/04
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام آقا جهت صنايع غذايي كنسروجات پريچه در کرمان ✳ به ۱- ليسانس صنايع كشاورزي گرايش غذايي آقا، حداكثر سن ۴۰ سال، ۲- راننده پايه دو همراه با وانت آقا، حداكثر سن ۴۰ سال و ۳- فوق ديپلم تاسيسات فني آقا، حداكثر سن ۴۰ سال جهت كار در صنايع غذايي كنسروجات پريچه در سيرجان نيازمنديم. […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 57 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با تاسيسات فني نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه