استخدام آقا برای تولید محتوای فرهنگی یک سایت اینترنتی در قم

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/8
توضیحات آگهی

برای تولید محتوای فرهنگی یک سایت اینترنتی معارف مهدوی وامام زمان، در شهر مقدس قم
به یک نفر همکار آقا که بتواند به صورت ساعتی و درشیفت صبح همکاری نماید نیازمندیم.
افرادی که دارای روابط عمومی بالا با آشنایی با فضای مجازی و معارف دینی باشند می توانند رزومه خود را ارسال نمایند.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/8
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

برای تولید محتوای فرهنگی یک سایت اینترنتی معارف مهدوی وامام زمان، در شهر مقدس قم به یک نفر همکار آقا که بتواند به صورت ساعتی و درشیفت صبح همکاری نماید نیازمندیم. افرادی که دارای روابط عمومی بالا با آشنایی با فضای مجازی و معارف دینی باشند می توانند رزومه خود را ارسال نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 185 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با طراح وب سایت نمایش همه
استخدام‌ های قم نمایش همه