استخدام آشپز کبابی و حلیم با سابقه فعال در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/06
توضیحات آگهی

آشپز کبابی و حلیم با سابقه فعال
ترجیحأ آشنا به کبابی پاچرخی
متاهل


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

آشپز کبابی و حلیم با سابقه فعال ترجیحأ آشنا به کبابی پاچرخی متاهل

Rating: 5 4 out of 5 based on 132 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه