استخدام آشپز ماهر و کارگر ساده در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/17
توضیحات آگهی

نیاز به آشپز ماهر. حداقل سابقه ۴ سال. نیاز به کارگر ساده زیر ۳۳ سال.
پیام جواب داده نمیشود. محدوده خ وحید تا درچه.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیاز به آشپز ماهر. حداقل سابقه ۴ سال. نیاز به کارگر ساده زیر ۳۳ سال. پیام جواب داده نمیشود. محدوده خ وحید تا درچه.

Rating: 5 4 out of 5 based on 101 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه