استخدام آشپز در منزل در شیراز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
توضیحات آگهی

به یک آشپزدرمنزل نیازمندیم در روز دو ساعت کمتر کار دارد در ضمن آشپزی برای یک نفر میباشد.در صورت تاییدحقوق ماهیانه ۳۵۰ الی ۳۰۰ دریافت مینمایید

محل: شیراز، فرصت شیرازی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک آشپزدرمنزل نیازمندیم در روز دو ساعت کمتر کار دارد در ضمن آشپزی برای یک نفر میباشد.در صورت تاییدحقوق ماهیانه ۳۵۰ الی ۳۰۰ دریافت مینمایید محل: شیراز، فرصت شیرازی

Rating: 5 4 out of 5 based on 227 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های فارس نمایش همه