استخدام آشپز خانم و کارگر آقا و خانم در آشپزخانه خوان بابا در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات آگهی

به آشپز و کمک آشپز خانم جهت کار در آشپزخانه ترجیحا ساکن کمپلو و لشکر و خشایار با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم و به کارگر (آقا و خانم)وارد به کار آشپزخانه ترجیحا ساکن لشکر و کمپلو و خشایار نیازمندیم واقع در کمپلو چهارراه امیرکبیر ابتدای امیرکبیرجنوبی آشپزخانه خوان بابا. لطفا فقط تماس تلفنی.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به آشپز و کمک آشپز خانم جهت کار در آشپزخانه ترجیحا ساکن کمپلو و لشکر و خشایار با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم و به کارگر (آقا و خانم)وارد به کار آشپزخانه ترجیحا ساکن لشکر و کمپلو و خشایار نیازمندیم واقع در کمپلو چهارراه امیرکبیر ابتدای امیرکبیرجنوبی آشپزخانه خوان بابا. لطفا فقط تماس تلفنی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 173 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آشپز نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه