استخدام آبدارچی و خدماتی خانم در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/12
توضیحات آگهی

استخدام آبدارچی و خدماتی خانم در کرج
جهت پذیرایی و نظافت واحد اداری
ساعت کار از ۷/۳۰ تا ۱۹


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/12
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام آبدارچی و خدماتی خانم در کرج جهت پذیرایی و نظافت واحد اداری ساعت کار از ۷/۳۰ تا ۱۹

Rating: 5 4 out of 5 based on 85 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با آبدارچی نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه