استخام یک نفر کارمند خانم در فروشگاه مرکز کامپیوتر در ماهشهر

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
توضیحات آگهی

به یک نفر کارمند خانم در فروشگاه مرکز کامپیوتر واقع در شهر چمران(جراحی) نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر کارمند خانم در فروشگاه مرکز کامپیوتر واقع در شهر چمران(جراحی) نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 235 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارمند فروش نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه