استاد کار رویه کوب، خیاط، برشکار شرکت تولیدی مبلمان در کیش

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/15
توضیحات آگهی

شرکت تولیدی مبلمان در کیش
استادکار رویه کوب، خیاط،برشکار
با محل اسکان، بیمه و سه وعده غذا


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/15
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت تولیدی مبلمان در کیش استادکار رویه کوب، خیاط،برشکار با محل اسکان، بیمه و سه وعده غذا

Rating: 5 4 out of 5 based on 403 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خیاط نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه