آموزش و استخدام در زمینه تعمیرات انواع آلات موسیقی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/7
توضیحات آگهی

آموزش و استخدام در زمینه تعمیرات انواع آلات موسیقی در تهران


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/7
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

آموزش و استخدام در زمینه تعمیرات انواع آلات موسیقی در تهران

Rating: 5 4 out of 5 based on 216 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه