خانم

استخدام شرکت مهندسین مشاور نقشیاد در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 16 دقیقه پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام کارمند اداری مسلط به امور ثبت شرکتها در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش با قدرت مذاکره بالا در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام مدیر فروش با تجربه در حوزه IT در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست تند زن جهت فروشگاه فتوکپی در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/08/10
توضیحات بیشتر