آقا

استخدام گرافیست مسلط به کرل و illustrator در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 10 دقیقه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام طراح در دنا چوب در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 13 دقیقه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام مسئول دفتر مسلط به آفیس و نامه نگاری در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 41 دقیقه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس کشاورزی آشنا به گل و گیاه در کرج

محل:
تاریخ انتشار: 1 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس صنایع در چاپخانه در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس مکانیک جهت واحد قالبسازی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 1 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس متالوژی در شهر صنعتی هشتگرد کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس مکانیک مسلط به Solid work و اتوکد در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ساعت پیش
مهلت استخدام: 1395/09/23
توضیحات بیشتر